De Diverscitymeter is online!

Wat is de Diverscitymeter?

Deze test is ontwikkeld om de kennis, het klimaat en de sociale acceptatie van een klas te meten. De leerlingen krijgen vragen over respect, pesten, discriminatie en seksuele diversiteit. Elk antwoord levert informatie op over een bepaald thema. Samen vormt dit de uitslag van de test. Op deze manier krijgt de leraar een directe terugkoppeling als er in de klas sprake is van hoge sociale acceptatie of juist van pestgedrag of andere vormen van uitsluiting.

De uitslagen en resultaten worden weergegeven door middel van een advies aan de docent over de thema’s kennis, klimaat en acceptatie. Dit advies is altijd verbonden aan lesmateriaal, specifieke toolkits, die meteen zijn in te zetten door de docent. In sommige gevallen zal er worden geadviseerd om een gastles in te zetten, bijvoorbeeld door een organisatie als het COC.

De test is ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De test is in maart 2017 gelanceerd. We houden vinger aan de pols. Na evaluatie zullen de vragen en scoringswaarden eventueel worden aangepast, zodat de test up-to-date blijft.

Hoe werkt de Diverscitymeter?

Via de website van Diverscity010 kun je als leerkracht direct van start met de Diverscitymeter, door een account aan te maken en in te loggen. Je krijgt vervolgens de unieke codes toegezonden waarmee leerlingen meteen aan de slag kunnen.

De Diverscitymeter kan op een laptop, tablet en zelfs op een smartphone gemaakt worden. Uiteraard is het fijner om de test op een groot scherm in te vullen.

Nadat de leerlingen de test hebben ingevuld, krijg je de resultaten te zien in je accountomgeving. Ook vind je daar een advies en kun je de bijbehorende toolkits meteen downloaden.

Wat kost de Diverscitymeter?

De Diverscitymeter is onderdeel van het project Diverscity010, waarmee Radar i.s.m. COC en SPIOR, in opdracht van de gemeente Rotterdam, investeert in sociale veiligheid van lhbti-personen. Aan dit project zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.

 

Over de auteur
Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Verwijder formulierToevoegen