De Diverscitymeter


Wat is de Diverscitymeter?

De Diverscitymeter is een snelle online test waarmee je als docent kunt peilen hoe het zit met de kennis en acceptatie in jouw klas. De leerlingen krijgen vragen over respect, pesten, discriminatie en seksuele diversiteit. Elk antwoord levert informatie op over een bepaald thema. Op deze manier krijg je een directe terugkoppeling als er in de klas sprake is van hoge sociale acceptatie, of juist pestgedrag of andere vormen van uitsluiting. Na de test krijg je meteen lesmateriaal dat aansluit bij jouw leerlingen. In sommige gevallen wordt geadviseerd om een gastles te plannen, bijvoorbeeld door een LHBTI-organisatie als het COC.

De leerlingen worden met deze test ook aan het denken gezet. Op basis van de resultaten van de test krijgt je als docent een advies op maat over jouw klas, bijvoorbeeld om aandacht te geven aan het bijspijkeren van kennis of om juist meer te doen aan houdingsaspecten, of een combinatie van beide.

Daartoe kun je gebruik maken van lesmaterialen en oefeningen die in de bijna 30 toolkits te vinden zijn. Door de test op een later moment weer in te laten vullen, kun je als docent ook achterhalen wat de interventies hebben opgeleverd en op welke punten mogelijk nog meer inzet is vereist.


Voor wie is de Diverscitymeter?

Er zijn twee versies van de Diverscitymeter. Een daarvan is ontwikkeld voor groep 7 en 8 van de basisschool en de ander voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. De test is in maart 2017 gelanceerd. Diverscity010 houdt de vinger aan de pols. Na evaluatie worden de vragen en scoringswaarden eventueel aangepast, zodat de test up-to-date blijft.


Hoe werkt de Diverscitymeter?

Via de website van Diverscity010 kun je als leerkracht direct van start met de Diverscitymeter, door een account aan te maken en in te loggen. Je krijgt vervolgens de unieke codes toegezonden waarmee leerlingen meteen aan de slag kunnen.

De test kan op een laptop, tablet en zelfs op een smartphone gemaakt worden. Uiteraard is het fijner om de test op een groot scherm in te vullen.

Nadat de leerlingen de test hebben ingevuld, krijg je de resultaten te zien in je accountomgeving. Ook vind je daar een advies en kun je de bijbehorende toolkits meteen downloaden.


Wat kost de Diverscitymeter?

De Diverscitymeter is onderdeel van Diverscity010. Met dit project investeert RADAR i.s.m. COC en SPIOR, in opdracht van de gemeente Rotterdam, in de sociale veiligheid van LHBTI-personen. Aan dit project zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.