Ga het gesprek aan

‘Homo’ is op veel scholen een van de meeste gebruikte scheldwoorden. Jongens die niet stoer zijn, worden al snel mietjes genoemd. Kunnen leerlingen bij jou op school zichzelf zijn, ook als ze homoseksueel zijn, zonder bang te zijn dat ze worden afgewezen of gepest? En is er in jouw klas begrip voor jongeren die niet passen in de standaardhokjes ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’?

Lastige onderwerpen

Seksuele en genderdiversiteit zijn voor veel leraren lastige onderwerpen om te bespreken in de klas. Leerkrachten zijn terughoudend vanwege mogelijke negatieve reacties van leerlingen of uit angst voor klachten van ouders. Het komt ook voor dat binnen een onderwijsteam de noodzaak niet wordt gezien, ‘omdat homoseksualiteit toch al lang is geaccepteerd en geen issue meer is’. De praktijk leert vaak anders. Lang niet alle jongeren vinden het normaal als je verliefd wordt op iemand van je eigen geslacht.

School maakt het verschil

Naast de eigen familie is voor veel kinderen school de belangrijkste sociale omgeving waarin ze zich ontwikkelen. Het onderwijs heeft dan ook een belangrijke rol in het creëren van een sociaal veilig leerklimaat, waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Dat geldt voor heteroseksuele leerlingen en natuurlijk óók voor LHBTI-leerlingen. De gevoelens en soms ook het gedrag van LHBTI-jongeren wijken af van de (hetero)norm. Het is voor hen nog meer dan voor andere pubers een uitdaging om zelfvertrouwen en een eigen identiteit te ontwikkelen. Bij dat proces helpt het enorm als de sociale norm in je omgeving expliciet accepterend is, je je gesteund voelt en weet dat jij op jouw school gewoon jezelf mag zijn. Daarvoor is een omgeving waarin seksuele en genderdiversiteit bespreekbaar zijn en geaccepteerd worden heel belangrijk.

MY DIVERSCITY helpt leraren uit de laatste groepen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school om seksuele en genderdiversiteit bespreekbaar te maken in hun klas. Hiervoor hebben we de Diverscity meter ontwikkeld, een online test om ‘het klimaat’ in een klas te meten. Ook bieden we een grote keuze uit toolkits aan, lesbrieven met oefeningen die gebruikt kunnen worden in de klas. Daarnaast adviseren we scholen, bieden we docententrainingen aan en kunnen we voorlichtingen verzorgen, zowel in de klas als voor de ouders.

.