Over ons

MY DIVERSCITY zet zich in om seksuele en genderdiversiteit bespreekbaar te maken op scholen in Rotterdam. Een onderwijsomgeving waar iedereen openlijk zichzelf kan zijn – ongeacht seksuele voorkeur of genderrol – is een veilige omgeving. Niet alleen voor LHBTI*-jongeren die op zoek gaan naar hun eigen identiteit, maar voor alle leerlingen.

Homoseksuele jongeren en jongeren die zich gender non-conform gedragen worden vaker gepest dan heteroleerlingen. LHBTI-jongeren durven op de meeste scholen niet openlijk zichzelf te zijn, zijn vaker depressief, en denken 4,5 keer zo vaak als hun hetero klasgenootjes aan zelfmoord.

Wij helpen leraren uit de laatste groepen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school om seksuele en genderdiversiteit bespreekbaar te maken in hun klas. Hiervoor hebben we de Diverscity meter ontwikkeld, een online test om ‘het klimaat’ in een klas te meten. Ook bieden we een grote keuze uit toolkits aan, lesbrieven met oefeningen die gebruikt kunnen worden in de klas. Daarnaast adviseren we scholen, bieden we docententrainingen aan en kunnen we voorlichtingen verzorgen, zowel in de klas als voor de ouders.

MY DIVERSCITY wordt in opdracht van de gemeente Rotterdam uitgevoerd door RADAR bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie, COC Rotterdam en SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond).