Seksuele diversiteit binnen etnische en religieuze gemeenschappen

Er zijn grote verschillen in opvattingen tussen bevolkingsgroepen over homoseksualiteit. Religieuze mensen, 70-plussers en mensen met een migrantenachtergrond staan in het algemeen negatiever tegenover het thema. Het taboe op homoseksualiteit bij diverse gemeenschappen is een probleem. Niet alleen voor de bredere samenleving, maar met name ook voor biculturele LHBTI’ers. Zij kunnen afgewezen en/of uitgesloten worden; enerzijds door de autochtone Nederlanders vanwege hun etniciteit en anderzijds door de ‘eigen’ gemeenschap vanwege hun seksuele voorkeur. Religieuze geboden en verboden kunnen voor sommige gelovigen op gespannen voet staan met de Grondwet.

Rotterdam is natuurlijk een heel diverse stad, met veel verschillende etnische en religieuze gemeenschappen. De visie op seksuele en genderdiversiteit van zowel leerlingen als hun ouders worden mede bepaald door de eigen gemeenschap en overtuigingen. Zeker als die visie heel afwijzend is, kan het nog weleens lastig zijn het gesprek aan te gaan. Diverscity010 wil je hier graag bij helpen. Zo zijn onze toolkits heel goed te gebruiken in een diverse klas, bieden we voorlichtingen aan en gaan we graag voor je in gesprek met ouders.