Powerday

De Powerday is een grensverleggende methode om discriminatie tegen te gaan en wederzijds respect te stimuleren. Sinds 2012 werkt RADAR met de beproefde trainingsmethode om jongeren bewust te maken van hun eigen discriminerend gedrag, en (potentiële) slachtoffers van discriminatie en uitsluiting weerbaarder te maken.

De Powerday is een training van twee dagdelen, waarbij 60 tot 100 leerlingen en hun docenten getraind worden in een aula of een gymzaal. De afgelopen 5 jaar heeft RADAR ongeveer 70 Powerdays gerealiseerd waaraan ongeveer 5.000 jongeren en honderden docenten op VO-, MBO- en HBO-scholen hebben deelgenomen.

Maskers af!

Jongeren kunnen jarenlang bij elkaar in de klas zitten, maar hoe goed kennen ze elkaar? Meestal heeft iedereen toch zijn eigen vertrouwde groepje. Bij een misverstand is het al snel ‘wij’ tegenover ‘zij’. En wat als een leerling zich anders voelt – of dat stempel krijgt – en helemaal nergens bij hoort? Op een Powerday leren alle leerlingen elkaar beter kennen.

Speelse en confronterende oefeningen

De training bestaat uit een serie speelse, confronterende én intieme oefeningen. Een van de onderdelen is de ‘over de streep-oefening’, waarbij leerlingen moeten reageren op een statement. Herkennen zij zich bijvoorbeeld in een stelling als ‘ik ben weleens gediscrimineerd’, dan steken ze over naar de andere kant van de streep. Grote groepsoefeningen als deze worden afgewisseld met gesprekken in kleinere groepen.

Peer-to-peer

De Powerday is een training waarbij eerdere deelnemers, na verdere scholing, als peer-to-peer coaches ingezet worden. Juist omdat ze qua levenservaringen heel dicht bij de leerlingen staan, heeft hun coaching extra zeggingskracht.

Wat levert de Powerday op?

De Powerday leidt vrijwel altijd tot verrassend veel begrip voor elkaar. Voor het eerst durven leerlingen zich kwetsbaar op te stellen, en dan blijkt ineens dat ze helemaal niet de enige zijn die met bepaalde problemen kampen. De leerlingen krijgen een completer beeld van elkaar en vooroordelen brokkelen af. Achter de pestkop of degene die gepest wordt, blijkt een heel verhaal te zitten. Leerlingen die de Powerday hebben meegemaakt, durven elkaar in de klas beter aan te spreken en dat leidt tot minder incidenten. En: zit je als leerling beter in je vel, dan doe je vaak ook beter je best op school.

Dit zeggen ze zelf:

  • “Hij is nu zo gemotiveerd en veel makkelijker aanspreekbaar” (een docent over een van haar leerlingen)
  • “Er wordt minder geoordeeld over elkaar. De sfeer in de klas is echt anders” (een leerling)
  • “We luisteren beter naar elkaar” (een leerling)
  • “Ik sta nu dichter bij de leerlingen” (een docent)

Voor wie is het?

De training is met name geschikt voor jongeren van 15 tot 25 jaar van de bovenbouw van het voorgezet onderwijs en het 1e of 2e jaar van het MBO of HBO. Het programma is geschikt voor elk onderwijsniveau.

Wat kost een Powerday?

Aan een Powerday zijn kosten verbonden. We bespreken graag de mogelijkheden met u.

Meer weten of meteen boeken?

Dat kan natuurlijk! Neem dan vooral contact op via 010-4113911 of info@diverscity010.nl.